ค้นหาสิทธิ์ความคุ้มครองด้วยตนเอง
กรอกเลข IMEI
หมายเหตุ: กด*#06# เพื่อตรวจสอบ IMEI เครื่อง

ชื่อ-นามสกุล

วันเริ่มคุ้มครอง/วันสิ้นสุด

ความคุ้มครอง

การชดใช้สินไหม

เอเชียประกันภัย...ประกันภัยในมือคุณ
Insured in your hands